Monthly Archives: April 2013

Velka ja kasvu

Vuonna 2010 tunnetut ekonomistit Reinhart ja Rogoff julkaisivat tutkimuksen jonka mukaan maan korkea velkaantuneisuus johtaa reaalikasvun alenemiseen[1]. Tulos oli melko samanlainen sekä kehittyneille että kehittyville maille. Erityisen mielenkiintoinen oli huomio, että julkisen velan kasvaessa yli 90% maan BKT:sta kasvu aleni … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Euroalueen kotitaloudet ja kriisituki

Veronmaksajilla tarkoitetaan käytännössä yleensä kotitalouksia. Finanssikriisin seurauksena valtioille tai pankeille myönnettävä tukirahoitus suoritetaan viime kädessä veronmaksajien varoilla. Tukirahoitusta annetaan kolmesta syystä: Jäsenmaat halutaan sitoa tiukemmin yhteen talous- ja budjettipolitiikkaa keskittämällä ja velkaa jakamalla. Lisäksi pelätään talousongelmien laajenevan euroalueella, jollei ongelmamaiden … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Velka ei ole prosentteja

Suomen valtiolle on laadittu uusi budjetti. Hallitus esittää siinä, että valtio jatkaa velkaantumistaan.  Valtiolla oli viime vuoden lopussa velkaa 84 mrd. euroa eli 30 mrd. euroa enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin. Velkaa otetaan tänä vuonna lisää 7 mrd. euroa. Julkisyhteisöjen … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment