Monthly Archives: November 2014

Arvovaltaisia varoituksia uhkaavasta epävakaudesta

Taloudellinen ja talouspoliittinen tilanne maailmalla on hämmentävä. Reaalitalouden kehitys monessa maassa on ollut jo kauan normaalia heikompi eikä ilmeisiä uuden kasvun merkkejä juurikaan ole (katso esim. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf). Nyt varoittavat toiset viranomaiset toisten viranomaisten politiikan seurauksesta. Mistä on kyse? Julkisen sektorin … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lisävelka on ongelma eikä pelastus

Suomessakin on viime aikoina esiintynyt runsaasti puheenvuoroja jotka suoraan tai epäsuorasti vaativat tai ainakin hyväksyvät julkisen velkaantumisen jatkumisen. Uutta ymmärtämystä on sen takia myös näkynyt EKP:n suunnitelmille ryhtyä tätä rahoittamaan ostamalla euroalueen jäsenvaltioiden velkakirjoja. Harvoja huolettavat keinotekoisen alhaisen korkotason kielteiset … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment