Tag Archives: BIS

Suomen Pankin uusille johtajille tehtävä

Suomessa nimitetään taas kohta Suomen Pankin johtokunnan jäseniä. Koska vain pääjohtajalla on pääsy EKP:n kokouksiin jossa rahapolitiikkaa tehdään, uusille johtajille annettaneen tehtäviä hallintoon, tutkimustoimintaan, maksujärjestelmiin ja pankkivalvontaan liittyen. Siltä varalta että pääjohtaja keskustelisi heidän kanssaan rahapolitiikan linjasta sopii silti toivoa, … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | 12 Comments

Vaalikeskustelussa vaietaan

Tässä kommentissa oli alunperin tarkoitus ihmetellä kotimaisen vaalikeskustelumme valikoivuutta. Keskustelu käy kuumana siitä millä tavalla ja aikataululla kotimaista kysyntää tulisi hillitä kotimaiseen tuotantoon verrattuna (sisäinen devalvaatio, velkaantumisen lopettaminen, työllisyyden parantamisen eri keinot). Tämä keskustelu on tietenkin tärkeä ja välttämätön. Samalla … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | 2 Comments

Arvovaltaisia varoituksia uhkaavasta epävakaudesta

Taloudellinen ja talouspoliittinen tilanne maailmalla on hämmentävä. Reaalitalouden kehitys monessa maassa on ollut jo kauan normaalia heikompi eikä ilmeisiä uuden kasvun merkkejä juurikaan ole (katso esim. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf). Nyt varoittavat toiset viranomaiset toisten viranomaisten politiikan seurauksesta. Mistä on kyse? Julkisen sektorin … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Keskuspankit uuden epävakauden edistäjinä

Tunnetusti mikään keskuspankki tai pankkivalvoja ei ennakoinut vuonna 2007-2008 alkanutta finanssikriisiä eikä tunnistanut kehittyviä rahoitusmarkkinoiden haavoittuvuuksia. Tämä näyttö ammattitaidottomuudesta ei kuitenkaan näytä mitenkään vähentäneen niiden itseluottamusta. Tuoreessa vuosikertomuksessaan (katso http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014e.pdf) keskuspankkien pankki BIS varoittaa harvinaisen selväsanaisesti siitä, että jatkuva löysä … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , | 4 Comments

Olisiko BIS taas oikeassa?

Euroopan valtiot, Suomi niiden mukana, jatkavat velkaantumistaan. Sama politiikka jatkuu muuallakin nk. kehittyneessä maailmassa. Keskuspankit ovat rientäneet apuun kun yksityiset sijoittajat eivät ole valmiita luotottamaan valtioita riittävän halvalla. Useimmat keskeiset keskuspankit (USA, UK, Japani) ostavat omaan lukuunsa valtioiden velkakirjoja kun … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment