Tag Archives: EKP

Pankkiunioni, Nordea ja Suomi

Valtiovarainministerimme totesi muutama viikko sitten kohteliaasti, että Nordea on hyvin tervetullut Suomeen. Samalla hänen raportoidaan sanoneen (tässä), että ”Nordean pääkonttorin mahdollinen muutto Suomeen lisäisi hyvin vähän riskejä veronmaksajien näkökulmasta, koska Suomi on mukana EU:n pankkiunionissa ja kriisinratkaisumekanismissa.” Nordean tulon riskien … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Keskuspankiltakin vaaditaan tilivelvollisuutta

Saksalaiset rahoitusasiantuntijat ja vaikuttajat arvostelevat yhä kärjekkäämmin EKP:n valitsemaa rahapolitiikkaa (katso esim. tässä ja tässä ). Kokeneimpia arvostelijoita on Bundesbankin ja EKP:n johtajistoon kuulunut Otmar Issing, jonka työkokemus antaa hänen näkemyksilleen poikkeuksellista painoarvoa (tässä). Kuten tunnettua, EKP ilmoitti vuonna 2012 … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Suomen Pankin uusille johtajille tehtävä

Suomessa nimitetään taas kohta Suomen Pankin johtokunnan jäseniä. Koska vain pääjohtajalla on pääsy EKP:n kokouksiin jossa rahapolitiikkaa tehdään, uusille johtajille annettaneen tehtäviä hallintoon, tutkimustoimintaan, maksujärjestelmiin ja pankkivalvontaan liittyen. Siltä varalta että pääjohtaja keskustelisi heidän kanssaan rahapolitiikan linjasta sopii silti toivoa, … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | 12 Comments

Eikö keskuspankki voisi maksaa kaikkien velat?

Perinteisesti keskuspankkeja on pidetty vastuullisen ja pitkääkin tähtäintä huomioivan talouspolitiikan vahvimpina puolestapuhujina. Tämä oli aikanaan vahva peruste sille, että mm. EKP:lle annettiin hyvin itsenäinen asema. Miten perusteellisesti nämä asiat ovatkaan viime vuosina kääntyneet päälaelleen…. Korot ovat jo pitkään olleet historiallisesti … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Elämä alhaisten korkojen kanssa

Maailman suuret keskuspankit ovat vakuuttuneet alhaisten korkojen ja runsaan rahantarjonnan tarpeellisuudesta taloudellisen kasvun, inflaation ja finanssimarkkinoiden vakauden varmistamiseksi. Tätä vakaumusta eivät ole heikentäneet tämän politiikan toistaiseksi varsin vaatimattomat tulokset (muualla kuin finanssimarkkinoilla) eivätkä varoitukset sen synnyttämistä suurista järjestelmäriskeistä. Päinvastoin, tilanne … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Vastuu Kreikasta siirtyy ulkopuolisille

Kirjoituksiani seuraavat lukijat muistavat, että olen pitkään pitänyt Kreikan ja euroalueen kannalta parhaana ratkaisuna maan eroa euroalueelta mutta hyvin mittavan velkaleikkauksen ja muiden jäsenmaiden tilapäisen hätäavun kanssa. Uutta tukiohjelmaa olen pitänyt todennäköisesti tehottomana koska se ei ratkaise Kreikan perusongelmia (kilpailukykyiset … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Kreikka: tilaisuus terveemmälle kriisipolitiikalle euroalueella

Euroalueella keskustellaan parhaillaan melkein yksinomaan Kreikasta ja siihen liittyvistä haasteista. Tämä on ymmärrettävää, koska kyse on euroalueen tulevan taloudellisen ja poliittisen kehityksen periaatteista. Lähiaikoina saattaa selvitä, voidaanko eurosta erota, mitä se käytännössä merkitsee ja onko kyse yksittäistapauksesta vai ei. Euroalueen … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Ollaanko Kreikasta tekemässä varoittava esimerkki?

Näissä kommenteissa esitin äskettäin, että paras, vaikkei todennäköisin ratkaisu Kreikalle olisi pehmeä ero euroalueesta. Tämä tarkoittaisi, että muut euroalueen jäsenmaat ja EKP auttaisivat estämään Kreikan rahoitusjärjestelmän ja talouden lyhyen aikavälin romahduksen eron takia. Tämä olisi perusteltua paitsi humanitaarisista syistä myös … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | 5 Comments

Harvoille hyvää

EKP:n on äsken päättänyt ostaa euroalueen velkapapereita yli 1000 miljardin euron edestä seuraavan puolentoista vuoden aikana. Noin 80% tästä ostavat kansalliset keskuspankit ja loput ostaa EKP eli viidennes määrällisen keventämisohjelman (QE) riskeistä on yhteistä . Ostettavien velkapapereiden kelpoisuusehdoista ei vielä … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | 3 Comments

Talousongelmat eivät hellitä löyhällä rahapolitiikalla

Yksinkertaisimmillaan Suomen nykyinen talousongelma johtuu menestyvien ja kasvavien yritysten puutteesta sekä haluttomuudesta sopeuttaa talouspolitiikka tähän tosiasiaan. Oman pankkikriisimme jälkeen talous nousi Nokian odottamattoman menestyksen ja Suomen vientikysynnän kasvun avulla. Nyt Nokian merkitys tulojen ja työpaikkojen tarjoajana on oleellisesti vähentynyt ja … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | 2 Comments