Tag Archives: IMF

IMF:n tilalle EMF?

Muutama päivä sitten Suomen valtiovarainministeri totesi pitävänsä hyvänä saksalaisen kolleegansa kantaa, että Euroopan vakausmekanismista (EVM) kehitettäisiin ”Euroopan valuuttarahasto” (tässä ). Samalla ilmeisesti luovuttaisiin poliittisesti hankalaksi osoittautuneesta yhteistyöstä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa euromaiden talousromahdusten hoitamisessa. Uudistus on merkittävä usealla tavalla jos … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Heikot pankit heikossa eurotaloudessa

Pankkiongelmat eivät välttämättä ole vielä historiaa euroalueella. Äsken ilmestynyt IMF:n selvitys (tässä )arvioi, että EU:n pankkijärjestelmän ongelmaluotot ovat keskimäärin yli 9% alueen BKT:sta. Niiden arvo on kaksinkertaistunut pankkikriisin alun tilanteesta ja ne ovat erityisen suuret Euroopan eteläisissä ja itäisissä osissa. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Asiantuntijan lähtöuhkaus on hyvä asia

Euroalue ja mm. Kreikan mukanaolo siinä ovat molemmat viime kädessä poliittisia eivätkä taloudellisia ilmentymiä. Tämä selittää ainakin osittain euroalueen kriisipolitiikan taloudellisesti tehotonta luonnetta. Yhdysvalloissa suhtaudutaan useista syistä penseästi nimenomaan Kreikan eroamiseen euroalueelta (tässä). Tämä on saattanut helpottaa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Uusi rahajärjestelmä ylivelkaantuneiden pelastukseksi?

Näissä kommenteissa on aikanaan lyhyesti selostettu miten rahaa yhteiskunnassamme pääosiltaan syntyy: Yksityiset pankit myöntävät asiakkailleen lainoja, jotka muodostavat pankkien taseiden tuloja tuottavia saatavia. Samalla pankit kirjaavat asiakkaiden nimiin lainojen määrää vastaavia saatavia, jotka ovat pankkien velkoja. Vakavaraisuuden ylläpitämiseksi pankkien on … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Arvovaltaisia varoituksia uhkaavasta epävakaudesta

Taloudellinen ja talouspoliittinen tilanne maailmalla on hämmentävä. Reaalitalouden kehitys monessa maassa on ollut jo kauan normaalia heikompi eikä ilmeisiä uuden kasvun merkkejä juurikaan ole (katso esim. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf). Nyt varoittavat toiset viranomaiset toisten viranomaisten politiikan seurauksesta. Mistä on kyse? Julkisen sektorin … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pankit rahan luojina II

Käsitys rahan luomisesta on viime vuosina muuttunut perusteellisesti. Perinteinen käsitys oli, että pankit rahoittavat luotonantonsa niihin tallennetuilla säästöillä. Koska vain osa säästöistä tarvitaan käteisnostojen varmuuden turvaamiseksi, oli mahdollista käyttää tietty talletus sitä moninkertaisesti suuremman luottomäärän rahoittamiseksi. Rahaa luotiin siis säästöjen … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | 2 Comments

Säästöpolitiikan vaihtoehtoja

Julkinen keskustelu EU:n kriisipolitiikan onnistuneisuudesta on hiljaisen kauden jälkeen taas vilkastunut Suomessa. Taustalla on suomalaisen talouskomissaarin Olli Rehnin kriittiset näkemykset Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuoreeseen selvitykseen[1]. Selvitys osoittaa, että finanssipolitiikan kiristyminen EU:ssa on johtanut suurempiin tulonmenetyksiin kuin kriisinhoitajat (EU-komissio, EKP ja … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kreikka varoituksena

Euroalueen päättäjät etsivät kuumeisesti tapaa antaa Kreikalle lisärahoitusta tavalla joka vähentäisi maan velkaantuneisuutta eikä vaatisi muilta euroalueen jäsenmailta lisäluottoja. Kyse ei enää ole Kreikan todellisten ja vakavien ongelmien mahdollisimman tehokkaasta hoitamisesta. Nyt on tavoitteena kriisipolitiikan pelastaminen näkyvästä ja poliittisesti nöyryyttävästä … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kreikalle vihdoin velkajärjestely?

Kreikan velkatilanne on kaikessa karmeudessaan hyvin yksinkertainen. Valtionvelka on vuodesta 2008 kasvanut vuosittain melko tasaisesti n. 20 mrd. eurolla ja on IMF:n mukaan nyt 330 mrd. euroa. Tämä on 160 % BKT:sta ja melkein neljä kertaa suurempi kuin julkisen talouden vuositulot. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment