Tag Archives: yhteisvastuu

Tärkeä syksy tulossa

Olen jättänyt blogikirjoitukseni vähemmälle viime aikoina. Siihen on ollut kaksi syytä. Toisaalta olen käyttänyt aikaani kirjoittamaan muuta eli henkilökohtainen kiintiö on tullut täytetyksi toisin. Toisaalta se mistä olen jo vuosia varoittanut, eli määrätietoinen pyrkimys kohti käytännön euroalueen liittovaltiota, on nyt … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | 1 Comment

Välttäkäämme uutta liittovaltiokierrosta

Meneillään olevalla euroalueen pakolaiskriisillä ja euroalueen ongelmilla on vahva yhteinen syntyhistoria. Aluksi on luotu järjestelmä (Schengen, euro) joka edellyttää, että osanottajamaat ainakin pääosin itse vastaavat mahdollisen häiriön torjunnasta seuraamuksineen. Kun häiriö väistämättä jossain vaiheessa sattuu huomataan, etteivät kaikki maat olekaan … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Harvoille hyvää

EKP:n on äsken päättänyt ostaa euroalueen velkapapereita yli 1000 miljardin euron edestä seuraavan puolentoista vuoden aikana. Noin 80% tästä ostavat kansalliset keskuspankit ja loput ostaa EKP eli viidennes määrällisen keventämisohjelman (QE) riskeistä on yhteistä . Ostettavien velkapapereiden kelpoisuusehdoista ei vielä … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | 3 Comments

Ajopuu uuden kosken partaalla

Ajopuun roolimallikseen valinnutta Suomea odottaa kesän jälkeen taas epämukava ja päättäjien selittelykykyä rasittava koskenlaskuvaihe. Yllätyksettömästi selvinnee, miten väärässä olivat pankkiunionin puolestapuhujat keväällä kun unelmoivat yhteisvastuun kasvattamisen päättyvän pankkiunionin toteutumiseen. Samalla kun oma talous murenee alta Suomelta vaadittaneen lisäsitoumuksia eurotalouksien tukemiseksi. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Pankkiunionista ylihintaa

  Mitä tiedämme finanssikriisin synnystä?   Länsimaita koettelevan olevan pankkikriisin syyt ovat tietenkin monet. Varsin laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että pankkien päättäjät viimeistään vuosituhannen alussa alkoivat uskoa, että rahoitusriskit olivat hallittavissa ja olivat siten entisestään pienentyneet. Kevyt rahapolitiikka, rahoitusinstrumenttien kehitys, … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Muiden velat ensisijaisina

 On taas aika muistuttaa eri asioiden helposti unohtuvista yhteyksistä. Ne saatetaan helposti jättää sivuun ja epävarman tulevaisuuden kontolle siinä kiireessä, millä suomalaisetkin päättäjät tekevät peruuttamattomia päätöksiä euroalueen nk. kriisinhoidossa.   Sumessa aiotaan parhaillaan suostua siihen, että suomalaiset veronmaksajat saavat osallistua … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Merellä sään armoilla

Täällä on aikaisemmin lyhyesti kriittisesti arvioitu hallituksen heinäkuussa 2013 antamaa selontekoa Suomen EU-politiikasta. Arvio ei ole siitä lähtien muuttunut, mutta olen yrittänyt miettiä vähän perusteellisemmin mitä euroalueen kehitys saattaisi olla, mitä sitä ajaa ja miten Suomen voisi kehitykseen suhtautua[1].   … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Olisiko BIS taas oikeassa?

Euroopan valtiot, Suomi niiden mukana, jatkavat velkaantumistaan. Sama politiikka jatkuu muuallakin nk. kehittyneessä maailmassa. Keskuspankit ovat rientäneet apuun kun yksityiset sijoittajat eivät ole valmiita luotottamaan valtioita riittävän halvalla. Useimmat keskeiset keskuspankit (USA, UK, Japani) ostavat omaan lukuunsa valtioiden velkakirjoja kun … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Tuleva selonteko Suomen EU-tavoitteista

Hallitus esittänee eduskunnalle selonteon Suomen pitkän aikavälin EU-tavoitteista ennen kesälomia. Hanke on mitä kannatettavin, ottaen huomioon pitkäaikaisen hiljaisuuden linjausten ympärillä. Komissio ja EKP ovat jo puheenjohtajiensa kautta ilmoittaneet tavoittelevansa hyvin tiivistä raha-, pankki- ja budjettiunionia. Jäsenmaat eivät vielä ole kannattaneet … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kreikka-sopimus ja totuuden aika

Brysselin neuvottelupiirin ulkopuolella olevan maailman arvio on nyt hahmottumassa muutaman päivän takaisesta Kreikkasopimuksesta. Tämän blogin kirjoittajan oma arvio on edellisissä kommenteissa. Arviot poikkeavat esitetyistä virallisista lausunnoista. Viranomaiset keskittyvät puheenvuoroissaan siihen, mitä päätettiin tehdä juuri nyt. Ne kiertävät vielä sitä, mitä … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment