Muutama ajatus Deutsche Bankista

On hieman yllättävää, että maailman suurimpiin pankkeihin kuuluvan Deutsche Bankin ongelmista puhutaan niin laajasti. Pankki on epäilemättä jo kauan ollut tehoton, heikosti kannattava ja taipuvainen rikolliseen (tai ainakin epäeettiseen) toimintaan. Se on myös keskeinen vastapuoli muille suurille pankeille ja erityisesti johdannaisasiakkaisille mikä merkitsee, että pankki on oleellinen rooli useiden maiden rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. Samanlaisia pankkeja on maailmassa kuitenkin useita.

Ainakaan yleisesti tiedossa olevat asiat eivät puhu sen puolesta, että Deutsche Bank olisi välittömien maksu- tai vakavaraisuusongelmien edessä. Sen tasevipu on hyvin korkea, kun pankki ylläpitää noin 1700 miljardin taseen vain 43 miljardin euron omalla pääomalla. Pankin eri maissa toimivien valvojien jonkin verran toisistaan poikkeavien arvioiden mukaan, tasesaatavien noin 3 prosentin keskimääräisen arvon alennus tyhjentäisi siten pankin koko oman pääoman. Toisaalta, samojen valvojien hyväksymä riskipainotettu tase on vain 400 miljardia euroa eli näiden valvojien mielestä pankki on (vielä) vakavarainen. Tämä, samoin kuin pankin tärkeys rahoitusjärjestelmien kannalta, varmistaa tarvittaessa sen pääsyn useiden keskuspankkien rahoitusohjelmiin.

Viime viikkojen kiinnostuksen välittömänä syynä on USA:n oikeusministeriön sille langettama 14 miljardin dollarin sakko pankin toiminnasta finanssikriisiä edeltävinä aikoina USA:n kiinteistömarkkinoilla. Suhteessa Deutsche Bankin pääomaan sakko on riittävän suuri vaatiakseen lisäpääomaa valvojien vaatiman vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Tämä on muutenkin tarpeen kun pankilta vaadittua vähimmäispääomaa lähivuosina nostetaan. Tähän liittyneekin markkinoilla lisääntynyt hermostuneisuus.

Lisäpääoman houkutteleminen huonossa kunnossa ja huonossa maineessa olevalle pankille kohtuullisin ehdoin ei ole helppoa. Pankin sisäisen tehokkuuden noston seuraamukset näkyvät toimitusjohtajan arvattavasti optimistisen arvion mukaan vasta parin vuoden päästä. Sinä aikana pankin asiakkaiden taloustilanne pysyy kyseenalaisena kaikkialla vallitsevan heikon kasvun ja tiedossa olevien riskien valossa. Harjoitettu rahapolitiikka ja sijoitusmarkkinoiden epävarmuudet, joihon olen kommenteissani usein viitannut, luovat erityisesti investointipankeille haasteita. Deutsche Bankista on perusteltua kantaa huolta tällaisen tulevaisuuden haasteiden pikemminkin kuin sen välittömien pulmien takia.

Mielenkiintoista kyllä on pankin valtava johdannaismäärä viime aikoina melkein puolittunut. Vaikka se edelleen bruttomääräisesti ylittää 40 000 miljardia euroa se on selvästi supistunut huippuarvostaan 75 000 miljardista eurosta. Tämä saattaa viittaa siihen, ettei pankki ole yhtä luotettu johdannaisosapuolena kuin aikaisemmin. On siis mahdollista, että kaikkein varovaisimmat asiakkaat jo ovat alkaneet välttää pankin käyttöä. Koska Deutsche Bank kokonsa takia on altis melkein kaikille taloudellisille häiriöille – mukaan lukien Italian ja muun eteläisen Euroopan pankkijärjestelmän ongelmille – saattavat pankin vaikeudet heijastaa myös laajempia kansantalouksien pulmia.

Deutsche Bankin vakavimmat haasteet ovat todennäköisesti siten vielä edessäpäin. Arvaisin, että pankki toistaiseksi on liian suuri jotta mahdollinen mittava vakavaraisuusongelma jätettäisiin yksityisten sijoittajien rahoitettavaksi. Siinä tapauksessa myös suomalaiset saisivat ilon lunastaa lupauksensa osallistua tavalla tai toisella rahallisesti taas kerran (Kreikka) Deutsche Bankin tukemiseen.

About Peter Nyberg

VTT Peter Nyberg toimi ennen eläköitymistään v. 2010 valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajana. Ministeriöön hän tuli 1998 Suomen Pankista jossa hän toimi pitkään eri tehtävissä, lopuksi johtokunnan neuvonantajana. Eläkkeellä Nyberg on mm. Irlannin hallituksen määräyksestä selvittänyt Irlannin pankkikriisin syitä. Hän toimi Kansainvälisessä valuuttarahastossa vanhempana tutkijana 1980-luvulla.
This entry was posted in Kommentit and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *