Tag Archives: euroero

Olisiko euroero kannattava?

Olen aikaisemminkin ihmetellyt eräiden asiantuntijoitten tapaa käsitellä jäsenyyttämme euroalueella. Useat maamme nimekkäimmistä talousneuvojista myöntävät nykyään, että Suomen liittäminen euroon oli virhe. Euro ei ole ollut Suomelle hyvä taloudellinen ratkaisu. Silti siinä on heidän mielestään jatkossakin pysyttävä, koska eroamisen kustannukset ovat … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Suomen Pankin uusille johtajille tehtävä

Suomessa nimitetään taas kohta Suomen Pankin johtokunnan jäseniä. Koska vain pääjohtajalla on pääsy EKP:n kokouksiin jossa rahapolitiikkaa tehdään, uusille johtajille annettaneen tehtäviä hallintoon, tutkimustoimintaan, maksujärjestelmiin ja pankkivalvontaan liittyen. Siltä varalta että pääjohtaja keskustelisi heidän kanssaan rahapolitiikan linjasta sopii silti toivoa, … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | 12 Comments

Tuoko euro Suomelle ulkoista turvaa?

Antti Tanskanen käsitteli äsken HS:n kolumnissa (tässä) kysymystä euron turvallisuuspoliittisesta merkityksestä. Aihe on mielenkiintoinen, koska Suomen EU-jäsenyyttä perusteltiin aikanaan osittain kansalliseen turvallisuuteen liittyvin näkökohdin. Liittyminen euroon voidaan taas nähdä pyrkimyksenä päästä mahdollisimman lähelle EU:n keskiötä ja ehkä jopa osaksi sen … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Pohdintaa Suomen kohtalonkysymyksistä

Blogini kommentit ovat koskeneet suurelta osin – vaikkei yksinomaan — Suomen eurojäsenyyttä. Sen takia on mahdotonta, vaikkakin monesta syystä houkuttelevaa, olla kommentoimatta uuden mm. Suomen euroeroa ajavan puolueen perustamista. Kysymystä kannattanee lähestyä Suomen tämänhetkisten kohtalonkysymysten kautta. Suomen eurojäsenyys on vain … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | 8 Comments