Monthly Archives: October 2015

Heikot pankit heikossa eurotaloudessa

Pankkiongelmat eivät välttämättä ole vielä historiaa euroalueella. Äsken ilmestynyt IMF:n selvitys (tässä )arvioi, että EU:n pankkijärjestelmän ongelmaluotot ovat keskimäärin yli 9% alueen BKT:sta. Niiden arvo on kaksinkertaistunut pankkikriisin alun tilanteesta ja ne ovat erityisen suuret Euroopan eteläisissä ja itäisissä osissa. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Euro, liittovaltio ja Suomi

Yhteenveto ja johtopäätökset On ilmeistä, että olemassa oleva liittovaltio tarvitsee yhteisen valuutan. On vähemmän ilmeistä, että yhteinen valuutta tarvitsee liittovaltion. Keskustelua euron taloudellisista vaikutuksista on hämärtänyt käsitys eurosta pakollisena osana ”yhä syvenevästä EU-integraatiosta” eli taloudelliset ja poliittiset tavoitteet ovat sekoittuneet. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment