Tag Archives: rahapolitiikka

Vastuu sinne minne se kuuluukin

Paul Krugman, talousnobelisti ja kaikkien asioiden ahkera kommentoija, on antanut ensimmäiset arvionsa Trumpin vaalivoiton taloudellisista seuraamuksista (tässä ). Hänen mukaansa nyt on odotettavissa loputon taantuma eikä sijoitusmarkkinoiden voida odottaa koskaan enää toipuvan. Tämä olisi seuraus USA:n presidentin vastuuttomasta talouspolitiikasta tilanteessa, … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Keskuspankiltakin vaaditaan tilivelvollisuutta

Saksalaiset rahoitusasiantuntijat ja vaikuttajat arvostelevat yhä kärjekkäämmin EKP:n valitsemaa rahapolitiikkaa (katso esim. tässä ja tässä ). Kokeneimpia arvostelijoita on Bundesbankin ja EKP:n johtajistoon kuulunut Otmar Issing, jonka työkokemus antaa hänen näkemyksilleen poikkeuksellista painoarvoa (tässä). Kuten tunnettua, EKP ilmoitti vuonna 2012 … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Suomen Pankin uusille johtajille tehtävä

Suomessa nimitetään taas kohta Suomen Pankin johtokunnan jäseniä. Koska vain pääjohtajalla on pääsy EKP:n kokouksiin jossa rahapolitiikkaa tehdään, uusille johtajille annettaneen tehtäviä hallintoon, tutkimustoimintaan, maksujärjestelmiin ja pankkivalvontaan liittyen. Siltä varalta että pääjohtaja keskustelisi heidän kanssaan rahapolitiikan linjasta sopii silti toivoa, … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | 12 Comments

Eikö keskuspankki voisi maksaa kaikkien velat?

Perinteisesti keskuspankkeja on pidetty vastuullisen ja pitkääkin tähtäintä huomioivan talouspolitiikan vahvimpina puolestapuhujina. Tämä oli aikanaan vahva peruste sille, että mm. EKP:lle annettiin hyvin itsenäinen asema. Miten perusteellisesti nämä asiat ovatkaan viime vuosina kääntyneet päälaelleen…. Korot ovat jo pitkään olleet historiallisesti … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Syyttömyyden harha

Keskustelua käydään taas siitä, ketkä olivatkaan vastuussa euroalueella syntyneestä finanssikriisistä ( viimeksi tässä ). Tarjolla on ollut ainakin kolme vastausta: huonojen lainojen antajat (pankit), huonojen lainojen ottajat (yksityiset ja julkiset) sekä rahoitusmarkkinaviranomaiset (valvojat ja keskuspankit). Kysymyksellä voi, tarkemmin ajatellen, kuitenkin … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , | Leave a comment

Lisävelka on ongelma eikä pelastus

Suomessakin on viime aikoina esiintynyt runsaasti puheenvuoroja jotka suoraan tai epäsuorasti vaativat tai ainakin hyväksyvät julkisen velkaantumisen jatkumisen. Uutta ymmärtämystä on sen takia myös näkynyt EKP:n suunnitelmille ryhtyä tätä rahoittamaan ostamalla euroalueen jäsenvaltioiden velkakirjoja. Harvoja huolettavat keinotekoisen alhaisen korkotason kielteiset … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Epätoivoinen rahapolitiikka?

Toiveet euroalueen talouden elpymisestä ovat viime kuukausina hiipuneet. Kasvun odotetaan nyt laajasti olevan vielä keväällä ennustettua heikompaa. Saksan talouskasvu näyttää selvästi hidastuvan. Ranskan nollakasvu jatkuu. Italia on jälleen taantumassa. Muutkin euroalueen maat ovat korjaamassa näkemyksiään alaspäin. Euroalueen viennille ei näy … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Olisiko BIS taas oikeassa?

Euroopan valtiot, Suomi niiden mukana, jatkavat velkaantumistaan. Sama politiikka jatkuu muuallakin nk. kehittyneessä maailmassa. Keskuspankit ovat rientäneet apuun kun yksityiset sijoittajat eivät ole valmiita luotottamaan valtioita riittävän halvalla. Useimmat keskeiset keskuspankit (USA, UK, Japani) ostavat omaan lukuunsa valtioiden velkakirjoja kun … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Mitä keskuspankeissa mietitään?

Tällä hetkellä kaikki suurten länsimaiden keskuspankit harjoittavat äärimmäisen kevyttä rahapolitiikkaa. Politiikka palvelee useita hyvin lyhyen aikavälin tavoitteita: Matalat korot tukevat monien heikkokuntoisten pankkien voittoja ja auttavat syntyneiden tappioiden kattamisessa. Samalla varmistetaan ylivelkaantuneiden valtioiden rahoitusta ja luodaan tilaa niiden lisävelkaantumiselle. Samoin … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Keskuspankkien vuosi

Talouspoliittisesti vuosi 2012 on ollut keskuspankkien vuosi. Näin on ollut sekä USA:ssa, Englannissa, euroalueella että Japanissa. Vuoden aikana keskuspankit ovat varmistaneet, että korot ovat pysyneet historiallisen alhaisina. Tästä johtuen ensi vaiheessa pankeilla ja valtioilla on ollut saatavissa käytännössä rajattomasti erittäin … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment