Tag Archives: liittovaltio

Isoja askeleita euroalueella

EU-komission puheenjohtaja Juncker piti äskettäin puheen EU:n parlamentissa esitellen näkemyksiään unionin tilanteesta ja lähiajan kehittämistarpeista (tässä). Puheen oli odotettu ennakoivan komission esityksiä jäsenmaille tämän syksyn ja tulevan kevään aikana. Komissio onkin jo julkaissut oman työohjelmansa ensi vuodeksi (tässä). Sen mukaan … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Eurooppa tienhaarassa

Euro Think Tank (ETT) on juuri julkaissut blogin otsikolla “Eurooppa tienhaarassa — liittovaltioon vai ei”. Olen osallistunut sen kirjoittamiseen yhdessä Heikki Koskenkylän ja Tuomas Malisen kanssa. Blogi löytyy tästä. Sen pääargumentit lienevät pääosin lukijoilleni tuttuja. Euro voi vakaasti toimia joko … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , | Leave a comment

Suomella edessään merkittävä tienhaara

Keskipakoisvoima on kasvanut EU:ssa ja jopa euroalueella. Brexit näyttää todella toteutuvan. Britannia vaikuttaa valmiilta tarvittaessa luopumaan taloudellisista eduista saadakseen takaisin yksinoikeutensa määrätä maahanmuutosta ja lainsäädännöstä. Puola ja Unkari haluavat kehittää omia yhteiskuntamallejaan, jotka eräiltä osin eivät vastaa muun unionin periaatteita. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Europolitiikkamme riskejä

Suomessa näyttää vallitsevan euron osalta ristiriitainen tilanne. Toisaalta tunnustetaan melko yleisesti, että euroalueeseen liittyminen oli virheratkaisu, joka on johtanut mm. korkeaan velkaantumiseen ja heikkoon talouskasvuun. Toisaalta todetaan samalla, ettei eurosta ole poispääsyä siihen liittyvien melko epämääräisten mutta suuriksi arveltujen taloudellisten … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Tuoko euro Suomelle ulkoista turvaa?

Antti Tanskanen käsitteli äsken HS:n kolumnissa (tässä) kysymystä euron turvallisuuspoliittisesta merkityksestä. Aihe on mielenkiintoinen, koska Suomen EU-jäsenyyttä perusteltiin aikanaan osittain kansalliseen turvallisuuteen liittyvin näkökohdin. Liittyminen euroon voidaan taas nähdä pyrkimyksenä päästä mahdollisimman lähelle EU:n keskiötä ja ehkä jopa osaksi sen … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Pohdintaa Suomen kohtalonkysymyksistä

Blogini kommentit ovat koskeneet suurelta osin – vaikkei yksinomaan — Suomen eurojäsenyyttä. Sen takia on mahdotonta, vaikkakin monesta syystä houkuttelevaa, olla kommentoimatta uuden mm. Suomen euroeroa ajavan puolueen perustamista. Kysymystä kannattanee lähestyä Suomen tämänhetkisten kohtalonkysymysten kautta. Suomen eurojäsenyys on vain … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | 8 Comments

Näytöt puuttuvat vielä

Soteuudistuksessa on nyt, suuren kuohunnan saattamana, päätetty Suomen aluehallinnosta. Miten tämä täsmälleen liittyy valtion säästötavoitteeseen ja kansalaisten terveydenhoitoon selviää vasta aikaa myöten. Näyttää joka tapauksessa varsin epätodennäköiseltä, että päätös lähivuosina juurikaan vähentäisi valtion jatkuvaa ja merkittävää velanottoa. Hallitusyhteistyötä ei siis … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | 1 Comment

Euro, liittovaltio ja Suomi

Yhteenveto ja johtopäätökset On ilmeistä, että olemassa oleva liittovaltio tarvitsee yhteisen valuutan. On vähemmän ilmeistä, että yhteinen valuutta tarvitsee liittovaltion. Keskustelua euron taloudellisista vaikutuksista on hämärtänyt käsitys eurosta pakollisena osana ”yhä syvenevästä EU-integraatiosta” eli taloudelliset ja poliittiset tavoitteet ovat sekoittuneet. … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Vastuu Kreikasta siirtyy ulkopuolisille

Kirjoituksiani seuraavat lukijat muistavat, että olen pitkään pitänyt Kreikan ja euroalueen kannalta parhaana ratkaisuna maan eroa euroalueelta mutta hyvin mittavan velkaleikkauksen ja muiden jäsenmaiden tilapäisen hätäavun kanssa. Uutta tukiohjelmaa olen pitänyt todennäköisesti tehottomana koska se ei ratkaise Kreikan perusongelmia (kilpailukykyiset … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Mitä Kreikalle kannattaisi tehdä nyt

Lähipäivinä ratkeaa millä ehdoin Kreikalle suoritetaan viimeinen erä toisesta tukipaketista. Saatavat varat käytetään suurelta osin aikaisemmin otettujen velkojen takaisinmaksuun. Heti sen jälkeen alkavat keskustelut Kreikan seuraavan, välttämättömän tukipaketin koosta ja ehdoista. Niin kauan kuin Kreikan vienti ei kasva oleellisesti nykyistä … Continue reading

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment